Λάρισα,26 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συντονιστής), το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κύκλο σεμιναρίων με αντικείμενο "Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή".  Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις Λάρισα, Αθήνα και Πάτρα και θα ξεκινήσουν τον Μαιο 2015 .  Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στα σεμινάρια λήγει την 1η Μαΐου 2015.

 

"Οί σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή"  

Αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα