Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος που αφορά τους καταρτιζόμενους μπορείτε να το κατεβάσετε

στον παρακάτω σύνδεσμο :

Σε word μορφή: