Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Αποτίμηση και συνέχιση του Προγράμματος» στα πλαίσια του ΠΕΓΑ "Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή" η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα ημέρα  Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14.30 μ.μ.  (Αίθουσα 1 του Νέου Κτιρίου -Υψηλάντου & Βυζαντίου γωνία).

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

                                              

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής  Ζήσης Μαμούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΑΦΙΣΑ