Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

Ενότητα 1: Βασικές βιοχημικές και βιοτεχνολογικές τεχνικές (25 ώρες)

Α. Τεχνικές ανάλυσης DNA και πρωτεϊνών
Β. Χημικές τεχνικές βιο-ανάλυσης

 

Ενότητα 2: Σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στη γεωργία και το περιβάλλον (25 ώρες)

Α. Βιοτεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος
Β. Βιοτεχνολογία και νέα βιολογικά γεωργικά προϊόντα
Γ. Βιοτεχνολογία και βελτιστοποιημένα φυτικά προϊόντα
Δ. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (GMOs)

 

Ενότητα 3: Σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στη διατροφή (50 ώρες)

Α. Μικροβιολογική ανάλυση τροφίμων
Β. Μοριακή ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής τους
Γ. Γενετικό προφίλ-μεταβολισμός και διατροφή
Δ. Απομόνωση, ανάλυση, ενσωμάτωση και αξιολόγηση φυτικών εκχυλισμάτων σε τρόφιμα

 

Ενότητα 4: Σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία (50 ώρες)

Α. Μοριακή διάγνωση γενετικών νοσημάτων του ανθρώπου
Β. Μοριακή διάγνωση μικροοργανισμών
Γ. Μοριακή διάγνωση ιών
Δ. Ανοσοχημικές μέθοδοι
Ε. Μέθοδοι εύρεσης δεικτών για παθολογικές καταστάσεις